• Ceník
 • Ceník

  Pracovní hodina .......... 440,- /hod.
  Cena za kilometr .......... 12,- /km
  Cestovní hodina ............ 90,- /hod.

  Kilometrovné bude účtováno pouze do součtu 300km. Výsledná cena za kilometry pro jeden servisní zásah nepřesáhne 3600,-.

  Cestovní hodina bude účtována od 50 kilometrů výše.

  Tento ceník je platný v případě, že nebyla cena dohodnuta smluvně předem na základě povahy zakázky.

  Ceny jsou uvedeny bez DPH.