• Úvod
  • Parametry strojů

  • V této sekci bych chtěl rozšířit informace o strojích pro bezvýkopové technologie, o jejích opravách na základě mých dosavadních zkušeností.

    V praxi to znamená porovnávání parametrů strojů od jednotlivých výrobců, z hlediska vhodnosti stroje pro Vaše projekty. V případě použitých strojů nabízím zevrubnou kontrolu technického stavu stroje, odzkoušení stroje, odhad nákladů na případnou opravu, náklady na servisní prohlídky, uvedení stroje do provozu. Usnadnit Vám rozhodování o typu stroje, výrobci stroje, použití výplachové jednotky atd.

    Nejdůležitější pro Vás je správný výběr stroje pro zamýšlené použití.Od jednoduchého protláčení vzduchvým kladivem po mikrotuneláž s vodním hospodářstím, nebo šnekovým odtěžováním horniny.

    Nedílnou součástí je výběr lokalizačního naváděciho zařízení , jeho znalost, možnosti použití a efektivní využití na za základě praxe, nikoli jen na základě údajů výrobce. Ne vždy Vám výrobci a prodejci podají věrohodné informace o výrobku, třeba jen proto jen proto, že je testují ve svých ideálních podmínkách.

    Na těchto stránkách bych se chtěl věnovat zejména strojům značky Vermeer pro horiznotální vrtání.Tyto stroje jsou v posledních letech u nás nejrozšířenější.